Denge ve Koordinasyon

Eğitimin Amaçları

Sistemli bir denge koordinasyon eğitimi çocukların tüm gelişim alanlarında ilerlemesini sağlayacaktır.

 • Denge ve koordinasyon becerilerinin artması
 • Esneklik, çeviklik, kuvvet ve dayanıklılık
 • Sağlıkla ilgili alışkanlıklar
 • Düzenli olma
 • Fazla enerjiyi boşaltma ve yönlendirme
 • Dikkatinin artması
 • İşbirliği
 • Başarısızlıkla mücadele etme
 • Rekabetle mücadele etme
 • Başkalarıyla uyum ve eşgüdüm sağlama
 • Paylaşma, dayanışma, başkalarının haklarına saygı
 • Sıraya girme, bekleme ve sabırlı olma
 • Yeni çözümler üretme