Robotik Kodlama

Robotik Kodlamanın

Okul Öncesindeki
Yeri

Okul öncesi dönem çocuklarının kodlama ile erken yaşta tanışması
ileriki hayatlarında kodlamayı daha kolay anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Bununla birlikte erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocukların gelişimleri de olumlu olarak etkilenmekte.
Kodlama sırasında karşılarına çıkan problemleri çözmeye çalışırken problem çözme becerileri, arkadaşları ile etkinlik boyunca etkileşim halinde oldukları için iletişim becerileri gelişir. Okul öncesi gruplarda kullanılan kodlama materyalleri, hikâyeler, oyunlar aracılığı ile çocuklara öğretilir. Bu sayede çocuklar deneyerek ve eğlenerek öğrenirler.
Özetleyecek olursak okul öncesi gruplarda kodlama çalışmaları, doğru adımlarla uygulanırsa, problem çözme, grup çalışması, yaratıcı düşünme gibi birçok 21. yüzyıl becerisinin arttırılmasını, bu yaş grubunda verilecek kazanımların deneyerek eğlenerek kalıcı olarak öğrenilmesini ve bilim, teknoloji, matematik, mühendislik gibi konularda çocukların küçük yaşta bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Robotik kodlamanın faydaları-kazanımları nelerdir?

  • Algoritma kavramının ne olduğunu öğretir.
  • Kodlama yapmayı öğretir, çocukların kendi oyunlarını tasarlayıp kodlamasını sağlar.
  • 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlar.
  • Hayal gücü ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlar.
  • Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlar.
  • Tasarım yapmayı sevdirir. Bir buluş, icat yapmaya vesile olur.
  • “Ben bir ürün ortaya koyabiliyorum” öz güveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlar.
  • Bireylerin, yetenek ve gelişimine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vererek, kendi yaş grubundan daha ileri düzeyde kazanımları edinmelerini sağlar.