Serbest Oyun

Fin Akademi Anaokulu

Serbest oyun ne değildir?

Serbest oyun; kuralsızca, sınırsızca çocuğunuzun içinden gelen her şeyi kontrolsüzce yaptığı oyun demek değildir. Serbest oyun güvenlik kuralları çerçevesinde, ebeveyne ve çocuğa uyan bir zaman sınırı içerisinde oyunun akışını çocuğun belirlediği oyundur. Yani serbest oyunda oyunu yöneten çocuğunuz ve onun hayal dünyasıdır. Ebeveynin görevi oyunda kalmak ve çocuğunun yönlendirmesi ile hareket etmek, müdahale etmemektir.
  • Kendilerini özgürce ifade edebilirler.
  • İçlerinden gelen her türlü duygunun kabul edildiğini hissederler.
  • Ebeveynleri tarafından duyguları kabul gördükçe kendilerine olan kabulleri de artar.
  • Söze dökmekte güçlük çektikleri şeyleri oyuncaklara, oyuna rahatça aktarırlar. Sembolik olarak ifade bulan duygunun yükü azalır.
  • Ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirir çünkü çocuğunuz sizi oyun yoluyla iç dünyasına kabul etmiştir. Oyunun gücü aranızda geçebilecek herhangi bir öğretici konuşmadan daha etkili ve kalıcıdır. Çünkü oyunda bağ vardır, kanlı canlı yaşayan bir ilişki vardır. Duygular apaçık ortadadır. Çocuğunuz yıllar sonra ona düz çizgi çizmeyi nasıl öğrettiğinizi hatırlamayabilir ama bir oyunda onu nasıl güldürdüğünüzü, birlikte nasıl kılıktan kılığa girdiğinizi hatırlar.