Eğitim Sistemimiz

Fin Akademi Anaokulu

Eğitim Sistemimiz

Kurumumuzda yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıyla her çocuğun bireysel farklılıkları olduğu bilinci ile hareket ediyoruz.
Herkesin öğrenme biçimi birbirinden farklıdır. Her birey farklı algılar, hatırlar, düşünür ve hisseder. Bu bireysel farklılıkları dikkate aldığımızdan, çocuğun ne öğreneceği yerine nasıl öğreneceğini önemsiyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenme modelinin yanı sıra çoklu zekâ eğitim sistemini kullanarak da Mantıksal/Matematiksel Zekâ, Görsel Zekâ, Sözel Zekâ, İçsel Zekâ, Sosyal Zekâ, Doğaya Dönük Zekâ, Müzik Zekâsı ve Bedensel / Kinestetik Zekâ alanlarını destekleyerek çocukların var olan yeteneklerini görünür kılmayı hedefliyoruz.
Çocuğun öğrenmeyi öğrenmesi, pasif dinleyici rolünden çıkıp aktif hale gelmesi, öğrenme sürecine katılması, yaparak ve yaşayarak öğrenmesi, öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi temel amacımızdır. Çocuklar öğrenme etkinlikleri sırasında ne kadar aktif olurlarsa, öğrenmeleri de o kadar kalıcı olur.

Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim; gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Mutlu Çocukların akademisi olarak çocuklarımızın geleceklerini planlamada üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yapmak arzusunu taşıdığımızı bilmenizi isteriz.