Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme

Fin Akademi Anaokulu

Yaparak ve Yaşayarak
Öğretiyoruz

Yaparak yaşayarak öğrenmek, deneyime ve keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören bir öğrenme sistemidir. Sorgulamaya yer vermeyen “ezbere” ve katı eğitim anlayışını tümden alaşağı edip yerine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitime yönelmeyi işaret eder.

Öğrenciler derslerde pasif bir tutumla izleyici değil, olabildiğince aktif ve deneyim sürecini tamamen yaşayabilecek şekilde katılımcı oluyorlar. Deneyimle öğrenme süreci aynı zamanda öğrenciye birey olma, özgüvenle kendini ve yeteneklerini ifade etme fırsatı veriyor.
  • Okuduklarımızın %10'unu, duyduklarımızın %20'sini, gördüklerimizin %30'unu, görüp duyduklarımızın %50'sini, söylediklerimizin %70'ini, yapıp ve söylediklerimizin %90'ini hatırlamaktayız.