Veli Kitapçığı

Sevgili veliler,

Günümüzde yaşamın ilk altı yılının önemine değinen araştırmacılar ve bilim insanları bu ilk yılların kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağının belirleyicisi oldukları konusunda görüş birliği içerisindedirler. Bilimsel analizlere göre çocukların zihinsel ve kişilik gelişiminin %70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır ve bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir. Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, yetişkinlik döneminde kişilerin daha üretken, verimli, girişken, risk almaktan korkmayan bireyler olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar. Bu nedenle okul öncesi dönemde bireyin gelişmesi; doğuştan sahip olduğu zekâ ve yetenek gibi potansiyel niteliklerini en üst düzeye çıkarabilmesi; yeni yetenekler edinebilmesi için uygun bir yaşam ve eğitim ortamına gereksinimi vardır. Tüm bu bilgilerin ışığında size en iyi ortamı, en iyi eğitimi ve en iyi hizmeti sağlamak üzere yola çıktık ve okulumuzu hazırladık. Mutlu başlangıçlar dileriz.
Öğretmen Adı
Ünvanı